Usluge

Naša područja djelovanja / Our activities

OMNIAconsult prati i analizira kretanja IT tržišta i IT industrije i pruža savjetodavne usluge javnim tijelima i IT poduzećima, posebno malim i srednjim tvrtkama. Svim dionicima IT sektora pruža uvid u obujam, strukturu, kretanja, determinante i tehnološke značajke tržišta i industrije kao i uloge i položaja pojedinih IT poduzeća, omogučavajući time odlučivanje na osnovi podataka, analize i čvrstih argumenata.

Kuda ide hrvatska IT industrija?

Državi, strukovnim asocijacijama i akademskoj zajednici pruža uvid u kretanja IT industrije i tržišta kako bi im pomogla u formuliranju strategije razvoja IT sektora, razradi industrijske politike i osmišljavanju institucionalnih okvira. Ukratko, daje odgovor na pitanja: gdje je, kuda se kreće domaća IT industrija, koliki je njen doprinos BDP-u, produktivnosti, izvozu i stvaranju radnih mjesta? Kako IT industrija stoji u odnosu na kretanja u svijetu (benchmarking) i što bi trebalo učiniti da se razvoj IT sektora zemlje vodi u željenom smjeru.

Gdje je Vaše IT poduzeće? Što želite postići?

IT poduzećima pruža uvid u potencijalno i adresabilno tržišta i put za postizanje poslovnih ciljeve. Tu su uključene spoznaje o: obujmu, strukturi, značajkama i potencijalnim klijentima kao tehnološkim i ekonomskim determinantama potražnje datog tržišnog segmenta (koji može biti: specifična tehnološka niša – ERP, document management, BI, cloud itd; određena gospodarska djelatnost , teritorij ili specifični splet klijenata). Polazeći od toga ocjenjuje se kompetitivna pozicija poduzeća, koja uključuje procjenu konkurencije, relevantne usporedbe, određivanje kritične mase resursa i znanja; sve sublimirano u u sveobuhvatnu SWOT analizu (prednosti, slobosti, prilike, prijetnje). Na osnovi toga određuje se definira strategija tvrtke, organizacija, proces planiranja i razrada marketing mixa (proizvodi, cijene, promocija, distributivni kanali).

Kako izabrati partnera

Korisnicima IT tehnologije pruža uvid u raspoloživu ponudu s prikazom značaja i kompetitivnog položaja IT tvrtki ponuđača informatičke opreme i IT usluga.