Novi igrači na hrvatskom IT tržištu

Od ulaska u EU na hrvatsko IT tržište ušla su četiri značajnija međunarodna IT poduzeća. Dva od njih su istočno-europski distributeri s dodanom vrijednostću (value added distributors), Veracomp, sa sjedištem u Krakovu i RRC BT s centralom u Moskvi. Na domaće tržište dolazi i Teamnet, rumunjski sistem integrator s preko 50 milijuna eura prometa i preko 600 zaposlenih iz Bukurešta. Tu je i njemački Conrad, veliki trgovac informatičkom i elektronskom opremom s dugom tradicijom u Zapadnoj Europi, sa sjedištem u Hirschau. Osnovna djelatnost Conrada je B2C and B2B prodaja online i u maloprodajnim dućanima. Tradicionalno IT distribucija u Hrvatskoj je najvećim dijelom u rukama domaćih distributera na koje otpada preko 85 posto od ukupnog distributivnog prometa ostvarenog u zemlji, dok su tržišta usluga sistemske interacije i online plasmana obilježena oštrom konkuretskom utakmicom.